De ziekte van Glässer - Haemophilus parasuis 

De ziekte van Glässer wordt veroorzaakt door Haemophilus parasuis. H. parasuis komt endemisch voor in de varkenspopulatie en wordt vaak geïsoleerd uit de neusholte van gezonde varkens.

De insleep van H. parasuis in naïeve populaties door het bijeenbrengen van varkens van verschillende origines, kan leiden tot hoge morbiditeit en hoge mortaliteit. Omgekeerd kan het contact van naïeve varkens met een groep met H. parasuis besmette dieren eveneens leiden tot zware economische verliezen.

Over H.parasuis:


Etiologie
Haemophilus parasuis is een heel kleine bacterie. Tenminste 15 verschillende serotypes zijn geïdentificeerd.

De bacterie komt wereldwijd voor, zelfs in bedrijven met een hoge gezondheidsstatus. Het voorkomen wordt vaak geassocieerd met stress, in het bijzonder tijdens varkenstransporten. In naïeve populaties kan de bacterie op zichzelf ernstige kliniek veroorzaken. De bacterie kan ook de oorzaak zijn van andere secundaire bacteriële infecties zoals enzoötische pneumonie (M. hyopneumoniae).

bovenkant van de pagina


Klinische symptomen
In de meerderheid van de met H. parasuis endemisch besmette bedrijven hebben de biggen een voldoende beschermende maternale immuniteit tot 6 à 10 weken leeftijd. Als gevolg hiervan zijn de effecten van een infectie bij gespeende biggen beperkt. Anderzijds kan de infectie zware gevolgen hebben als ze voorkomt op het moment dat de maternale immuniteit onvoldoende beschermend is. Heel af en toe wordt de ziekte van Glässer waargenomen bij zogende biggen van eersteworpszeugen.

Acute vorm
Varkens geïnfecteerd met H. parasuis vertonen snel depressief gedrag, verhoogde lichaamstemperatuur, gebrek aan eetlust en  een neiging om te blijven liggen. H. parasuis beschadigt de gewrichten en de vliezen rond de darmen, de longen, het hart en de hersenen. Bij jonge varkens komt hersenvliesonsteking en ontsteking van het middenoor vaak voor, samen met longontsteking, pericarditis, peritonitis en pleuritis.

H. parasuis veroorzaakt in sommige gevallen ook arthritis en kreupelheid die gepaard gaan met acute pijn, koorts en gebrek aan eetlust. De bacterie spreidt zich via de luchtwegen. Een karakteristieke hoest van slechts 2 à 3 kuchen is erg stereotiep. Plotse sterfte bij gezonde zogende biggen van eersteworps zeugen met onvoldoende immuniteit is niet ongewoon.

Chronische vorm
Bij een chronisch ziekteverloop zijn zogende biggen vaak bleek en doen ze het in algemeen minder goed. 10 tot 15% van de biggen kunnen geïnfecteerd zijn. Zulke biggen zullen ook in de vleesvarkensperiode slechte groeiprestaties neerzetten. Plotse sterfte komt voor in geval van chronische pericarditis.

bovenkant van de pagina


Diagnose
Ziekte van Glässer kan worden gediagnosticeerd door:

  • De specifieke kliniek
  • Post-mortem bevindingen
  • Isolatie van de kiem

Sluitende diagnose is echter heel erg moeilijk te stellen omdat H. parasuis moeilijk in cultuur kan worden gebracht. Post-mortem bevindingen kunnen niet altijd éénduidig worden geïnterpreteerd en de kiem wordt bij bacteriologisch onderzoek vaak niet onderschept.

Differentiaal diagnose

  • Actinobacillus suis
  • Actinobacillus pleuropneumoniae (APP)
  • Moerbeihartziekte
  • Streptokokken meningitis
  • Streptokokken septicaemie

bovenkant van de pagina


Behandeling en preventie
Antibiotica moeten idealiter worden toegepast voor de ziekte verschijnt. Dit impliceert regelmatige inspectie van risicogroepen.
H. parasuis is gevoelig aan een brede waaier van antibiotica zoals amoxycilline, ampicilline, OTC, sulfonamiden, penicillines en cefquinome.

Bedrijfsmanagement en preventie

  • Aan lactozeugenmeel en biggenmeel kan antibiotica worden toegevoegd.
  • Vaccinatie met een geïnactiveerd vaccin op basis van H. parasuis is mogelijk. Zie Vaccins

bovenkant van de pagina

piglet glaesser symptoms

 

De bacterie komt wereldwijd voor, zelfs in bedrijven met een hoge gezondheidsstatus.