Mycoplasma hyopneumoniae of Enzoötische pneumonie bij varkens 

Mycoplasma hyopneumoniae draagt in belangrijke mate bij tot ademhalingsstoornissen bij varkens. M. hyopneumoniae interfereert met andere infecties, het beschadigt de trilharen en het epitheel van de diepere luchtwegen waardoor de weg vrij is voor secundaire pathogenen. Virale infecties (onder andere PRRS-virus) maken de pneumonie ernstiger en complexer.

Over M. hyopneumoniae


Pathogenese
Overdracht van M. hyopneumoniae gebeurt via direct contact met besmette varkens. De overdracht tussen zeugen en biggen is beperkt. Besmette varkens zijn meestal ouder dan 6 weken.

De incubatieperiode is afhankelijk van de besmettingsdruk. Bij hoge besmettingsdruk is de incubatieperiode 11 dagen, bij gematigde besmettingsdruk 4 tot 6 weken. Lage omgevingsbesmetting veroorzaakt subklinische chronische infecties.

De pathogeen hecht zich aan de trilharen in de luchtwegen. Het gevolg hiervan is het samenklitten van trilharen, verlies van trilharen en overmatige productie van slijm. Het beschadigde mucociliair apparaat verliest de mogelijkheid om geïnhaleerde deeltjes op te ruimen en maakt de luchtwegen gevoeliger voor infecties. M. hyopneumoniae-infecties komen vaak voor samen met andere virussen (vooral PRRSV en PCV2) en andere bacteriële infecties (P. multocida, B. bronchiseptica, S. suis, H. parasuis, A. pyogenes) als een onderdeel van het PRDC.

M. hyopneumoniae wijzigt de immuunrespons van de gastheer. Het is zowel immunosuppressief als activerend voor lymfocyten. M. hyopneumoniae induceert de productie van pro-inflammatoire cytokines, inclusief IL-1 en IL-6 die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de ontsteking en het chronische karakter van mycoplasma-pneumonie.

bovenkant van de pagina


Klinische symptomen

De ernst van de klinische symptomen en de mate van de economische verliezen, hangt af van secundaire bacteriële infecties en/of andere virussen als van management- en omgevingsfactoren.

Bij infecties veroorzaakt door Mycoplasma hyopneumoniae alleen zien we:

 • Milde chronische pneumonie met droge hoest
 • Ruw haarkleed
 • Verminderde dagelijkse groei en voederconversie.

Samen met secundaire bacteriële infecties zijn de klinische symptomen erger:

 • Verhoogde hoestgraad
 • Moeilijke ademhaling (pompen)
 • Verhoogde lichaamstemperatuur
 • Uitputting

bovenkant van de pagina


Diagnose van M. hyopneumoniae
De diagnose is gebaseerd op:

 • Klinische symptomen- chronische droge hoest
 • Longlaesie scores – longen zien er vlezig uit met een paarsgrijze kleur. Laesies worden typisch waargenomen in de cranioventrale delen van de long, vergelijkbaar met laesies veroorzaakt door het Influenzavirus.
 • Serologie
  • ELISA wordt vaak gebruikt voor het opsporen van antilichamen. Het gebruik ervan is beperkt omdat antilichamen pas aantoonbaar zijn vanaf 6 weken na de infectie.
  • PCR wordt meestal uitgevoerd op longweefsel of spoelvocht voor het aantonen van M. hyopneumoniae antigen.
  • Histologisch onderzoek op longweefsel kan uitsluitsel geven voor alveolaire 
   ontstekingsreacties en peribronchiolaire opstapeling van lymfocyten.

Voor een juiste diagnose van M. hyopneumoniae-infecties is een combinatie van diagnostische testen aangewezen.

  Histopathologisch beeld van longweefsel genfecteerd met M. hyopneumoniae

  Histopathologisch beeld van longweefsel genfecteerd met M. hyopneumoniae

To accurately diagnose M. Hyopneumoniae infection a combination of diagnostic tests is advised.

Macroscopische longlaesie van een varken genfecteerd met M. hyopneumoniae

Macroscopische longlesie van een varken geïnfecteerd met M. hyopneumoniae

doorsnede van longkwab - meerdere bleke zones op de genfecteerde lobben wijzen in de richting van bronchiolaire pneumonie.

Doorsnede van longkwab – meerdere bleke zones op de geïnfecteerde lobben wijzen in de richting van bronchiolaire pneumonie.

bovenkant van de pagina


Behandeling en preventie van M. hyopneumoniae infecties

 • De beste preventie is goed management van de leefomgeving (luchtkwaliteit, ventilatie, temperatuur en hokbezetting). Ook strikte All-In/All-Out en scheiding van leeftijdscategorieën is belangrijk.
 • Hoewel antibiotica gebruikt wordt als behandeling en preventie van
  M. hyopneumoniae, is de bepaling van het juiste tijdstip van toediening niet altijd duidelijk. Zowel te vroege als te late behandeling is niet effectief. Behandeling over een lange periode wordt daarom eerder toegepast. Medicated Early Weaning (MEW) is een manier om M. hyopneumoniae-vrije tomen te produceren.
 • SPF programma’s
 • Vaccinatie van biggen, als deze toegepast wordt voor de infectie optreedt, kan een efficiënte manier zijn om preventief de schade door M. hyopneumoniae-infectie te voorkomen. Zie Vaccins.

bovenkant van de pagina

aangetaste long door Mycoplasma hyopneumoniae

Aangetaste long door Mycoplasma hyopneumoniae

Mycoplasma hyopneumoniae draagt in belangrijke mate bij tot ademhalingsstoornissen bij varkens. .