Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (PRRS)

PRRS is endemisch in de meeste landen waar varkens gehouden worden. Het is tegelijk ook één van de grootste problemen waarmee de varkenssector wordt geconfronteerd.

Het effect van het virus is bij fokvarkens op het reproductief systeem het meest relevant. Bij gespeende biggen en vleesvarkens leidt een infectie met PRRSV in combinatie met andere secundaire pathogenen vaak tot ernstige ademhalingsstoornissen, een slechtere dagelijkse groei en voederconversie.

Over PRRS


Etiologie
Het PRRS virus is een enkelstrengig RNA virus.

Classification:
Order: Nidivirales
Family: Arteriviridae
Genus: Arterivirus.

bovenkant van de pagina


Gevolgen van PRRS
Als gevolg van een PRRS infectie kunnen zowel voortplantings- als ademhalingsstoornissen optreden. De kliniek die ontstaat als gevolg hiervan komt voor in alle leeftijdscategorien: drachtige zeugen, pasgeboren biggen, gespeende biggen en vleesvarkens.

De economische impact van PRRS bij vleesvarkens is aanzienlijk. In een fokbedrijf zijn de gevolgen van een infectie dramatisch, maar stabiliseert de situatie zich na enkele maanden. Maar dan nog kunnen voortplantingsproblemen terugkeren. Vaak omdat de koppel wordt gedestabiliseert door terugleggen van met PRRSV-genfecteerde vleesvarkens of opname van genfecteerde gelten.

bovenkant van de pagina


Pathogenese van PRRSV infectie
Het PRRSV kan op verschillende manieren worden overgedragen. Het virus vermenigvuldigt zich in de macrofagen. De ziekte manifesteert zich zowel klinisch als subklinisch. Het klinisch beeld is afhankelijk van de leeftijd waarop de varkens geïnfecteerd werden.

bovenkant van de pagina


Klinische symptomen
Zeugen en biggen
PRRSV infectie kan leiden tot diverse voortplantingsstoornissen vooral bij zeugen in de laatste fase van de dracht::

 • Vroeggeboorte (107-112 dagen)
 • Doodgeboren of gemummificeerde biggen
 • Zwakke PRRSV-positieve biggen ( 50% sterft snel na geboorte
 • Een langer interval spenen-insemineren

prrs weak and stillborn
Doodgeboren en zwakke biggen als resultaat van een met PRRSV genfecteerde zeug

Naast reproductieve stoornissen vertonen zeugen en gelten ook:

 • Anorexia
 • Koorts
 • Loomheid
 • Longontsteking
 • Agalactie
 • Blauwe verkleuring van oren, buik en vulva
 • Een langer interval spenen-insemineren
 • In zeldzame gevallen: sterfte

Pasgeboren biggen
Pasgeboren biggen kunnen een scala aan verschillende klinische symptomen vertonen. De meest typerende zijn moeilijke en versnelde ademhaling en sterfte.

Gespeende biggen en vleesvarkens
PRRSV infectie alleen is vaak subklinisch. Zij is echter indirect verantwoordelijk voor grote economische verliezen bij vleesvarkens als gevolg van haar belangrijke rol in het multifactorieel Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC).

Indien er klinische symptomen voorkomen, zijn ze meestal respiratoir:

 • Koorts
 • Niezen
 • Hyperpnea
 • Moeilijke ademhaling
 • Hoesten
 • Pneumonie
 • Loomheid
 • Gezwollen oogleden
 • Oog-en neusvloeiing

Experimentele infectie van SPF varkens met enkel PRRSV geeft meestal geen aanleiding tot klinische symptomen..

bovenkant van de pagina


Interacties tussen PRRSV en andere pathogenen
PRRSV interfereert met andere pathogenen en veroorzaakt zo ernstige respiratoire symptomen bij vleesvarkens.

Interactie mechanismen
De manier waarop PRRSV met andere pathogenen interfereert, wordt nog steeds onderzocht. Tot op heden is het experimenteel bewezen dat:

 • Mycoplasma de pathologische effecten van PRRSV versterkt.
 • PRRSV de pathologische effecten van het Porcien Influenza virus versterkt.           
 • PRRSV maakt biggen gevoelig voor infectie en ziekte veroorzaakt door Streptococcus suis.
 • PRRSV kan de bactericide werking van longmacrofagen uitschakelen.

De rol van PRRSV
Het is nog steeds niet mogelijk om te besluiten wat de belangrijkste pathogenen zijn bij respiratoire menginfecties of de mate waarin PRRSV de ernst van ademhalingsstoornissen bij vleesvarkens bepaalt. Dit is moeilijk experimenteel te bewijzen gezien de verschillende pathogeniciteit van de gebruikte virusstammen, het tijdstip van infectie, serologische status van de gebruikte varkens en de verminderde gevoeligheid aan stress door huisvesting of management. Veldonderzoek heeft aangetoond dat de insleep van nieuwe respiratoire pathogenen leidt tot enorme complexe respiratoire problemen. Bij PRRSV gevaccineerde bedrijven worden wel verbeterde technische resultaten gerealiseerd.

bovenkant van de pagina


Diagnose van PRRSV
De methoden die gebruikt worden om een PRRSV infectie vast te stellen zijn:

 • Serologie
 • Virus isolatie
 • RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction)
 • sequentiebepaling van aminozuren of nucleotiden

bovenkant van de pagina


PRRS controle in verschillende bedrijfstypes
Voor zowel vleesvarkens als fokvarkens is het volgende als effectief bewezen:

 • Vaccinatie
  Een levend vaccin voor groepsvaccinatie is beschikbaar. Zie Vaccins voor meer informatie.
 • Management

  Zoals altijd speelt management een belangrijke rol in de controle van PRRSV.       
  Gelten moeten immunologisch goed aangepast zijn voordat ze in de zeugenpopulatie worden opgenomen. Strikte aandacht voor het All-In/All-Out principe en eenrichtingsverkeer in batterij en vleesvarkensstal is onontbeerlijk. Het mengen van dieren van verschillende leeftijden moet vermeden worden.

bovenkant van de pagina

Een zwak geboren big na een PRRSV infectie in de zeug

Een zwak geboren big na een PRRSV infectie in de zeug

PRRSV interfereert met andere pathogenen en veroorzaakt zo ernstige respiratoire symptomen bij vleesvarkens