Influenza

Influenza virussen zijn de oorzaak van acute respiratoire uitbraken; bekend als Influenza of griep. Ze infecteren zowel mens als dier. Influenza bij varkens wordt veroorzaakt door een aantal nauw verwante influenza A virussen. De infectie kan worden overgedragen via geïnfecteerde personen en dragers zoals varkens. Watervogels zijn een bron van infectie.

Over Influenza


Etiologie
Influenza A virussen besmetten een scala aan vogelsoorten en zoogdieren inclusief de mens, het varken, het paard en waterzoogdieren. Type A virussen zijn bekend voor de mogelijkheid om hun antigenische structuur te veranderen naar nieuwe stammen.

Serotypes
Type A virussen zijn verder opgedeeld in serotypes. De indeling is gebaseerd op hun antigenische structuur van het glycoproteine haemagglutinine (HA) en neuraminidase (NA), aan de buitenkant. De drie meest voorkomende stammen die het varken infecteren worden beschreven als H1N1, H1N2 en H3N2. Binnen deze drie serotypes zijn er variaties in pathogeniciteit.

bovenkant van de pagina


Verspreiding
Influenza bij het varken komt wereldwijd endemisch voor. Het is praktisch onmogelijk om een varkenspopulatie influenza-vrij te houden.

Het virus veroorzaakt met tussenpozen nieuwe infecties en voortplantingsstoornissen. Verschillende influenza stammen kunnen opeenvolgend een populatie infecteren. De bescherming na een infectie is vaak kort (6 maanden) en de immuniteitsstatus in de populatie met fokvarkens vertoont grote variaties in de tijd. Uitbraken kunnen het hele jaar voorkomen maar vooral tijdens de winterperiode.

bovenkant van de pagina


Klinische symptomen
De incubatieperiode is kort, minder dan 48 uur.
De ernst van de ziekte hangt af van:

 • De virusstam
 • De leeftijd van het varkens
 • De immuniteitsstatus van het varken.

Geïnfecteerde populaties hebben een hoge morbiditeit en lage mortaliteit.

Biggen
Door antistoffen via het colostrum is het risico klein dat biggen op jonge leeftijd kliniek vertonen.

Zeugen
Het influenza virus veroorzaakt

 • Hoge koorts met reproductieve problemen als gevolg van abortussen
 • Algemeen hoesten
 • Longontsteking

Speenbiggen en vleesvarkens
Acute influenza:

 • Het klassieke beeld bij varkens is vaak een directe ommekeer van de gezondheidstoestand. Zware ademhaling wordt veelvuldig gezien.
 • Zonder behandeling lossen de problemen zich meestal op binnen de 2 tot 6 dagen als er geen andere respiratoire ziektes aanwezig zijn.
 • Varkensinfluenza virus veroorzaakt op zichzelf ernstige longontsteking. Als het gecombineerd voorkomt met andere kiemen zoals APP en PRRSV, ontwikkelt zich een chronisch respiratoir syndroom.

Endemische influenza:

 • Deze vorm komt meer voor bij kleinere groepen gespeende biggen. Deze eerder sluimerende vorm kan evengoed ernstige symptomen vertonen zoals beschreven in de acute vorm, hoewel minder dramatisch..

bovenkant van de pagina


Gevolgen voor de volksgezondheid
Varkens zouden verantwoordelijk kunnen zijn voor de overdracht van influenza virussen naar de mens als volgt:

 • Nieuwe variantstammen van menselijke en aviaire oorsprong kunnen ontstaan in het
  varken dat ageert als een tussengastheer en broedplaats.
 • Varkens kunnen verantwoordelijk zijn voor griepuitbraken bij de mens met oudere
  stammen omdat ze de capaciteit hebben om oude stammen op te slaan en opnieuw uit te scheiden.

bovenkant van de pagina


Behandeling en preventie
Behandeling
Het gebruik van antibiotica kan enkel effectief zijn tegen secundaire bacteriële infecties.

Preventie

 • Algemene managementmaatregelen ter preventie van respiratoire aandoeningen zijn effectief.
 • Er kan worden gevaccineerd tegen influenza bij het varken met geïnactiveerde vaccins.

bovenkant van de pagina

Influenza feiten

 • Influenza A virussen
 • Komt wereldwijd endemisch voor
 • Kan bijdragen aan chronisch respiratoir syndroom

Het klassieke beeld bij varkens is vaak een directe ommekeer van de gezondheidstoestand.