ResPig® Economische Rekenmodule

Welkom bij de demo versie van de Economische Rekenmodule van ResPig. Dit is een verkorte versie van de uitgebreide Economische Rekenmodule binnen de ResPig Tool. De uitgebreide versie is alleen toegankelijk voor geregistreerde ResPig gebruikers.
De economische rekenmodule is ontwikkeld om mogelijke economische effecten van specifieke vaccinatieschema’s te berekenen. De economische verliezen die veroorzaakt worden door respiratoire aandoeningen kunnen in beeld gebracht worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de ernst van verschillende pathogenen en kan het economisch effect in elke interventiestrategie gesimuleerd worden.
De simulaties zijn gebaseerd op wetenschappelijke data uit het veld, toegepast op bedrijfsspecifieke input om zo de economische effecten van vaccinatie te berekenen.
De resultaten van de simulatie omvatten reeds de vaccinatiekosten (inclusief arbeid) voor de geselecteerde vaccinaties uit het vaccinatie programma.

De feitelijke prestaties die gemaakt worden op een bepaald bedrijf kunnen verschillen van de resultaten van de economische rekenmodule. De precisie van de output van de economische rekenmodule is afhankelijk van de precisie van de input. Natuurlijke variatie tussen verschillende bedrijven kan een andere reden zijn voor zulke verschillen. De economische rekenmodule wordt u aangeboden onder de voorwaarden en condities gespecificeerd in de ResPig® Audit Disclaimer.

Start de demo versie van de economische rekenmodule

inenting biggetjeinenting varken