Respiratoire audit

In de respiratoire audit is het mogelijk om de data in van de respiratoire gezondheidsstatus en de slachthuisgegevens te koppelen aan specifieke ziektes. Beschikbare data over elke ziekte wordt dan ingevoegd (bijvoorbeeld vaccinatie, serologie en laboratorium uitslagen).

screen shot Respiratoire audit

>>> Volgende stap