Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC)

Respiratoire ziektes zijn vandaag de grootste zorg bij vleesvarkens. Het is vaak een multifactorieel syndroom dat veroorzaakt wordt door de interacties van verscheidene pathogenen, maar ook door omgevingsfactoren, management en genetische factoren. De ernst is afhankelijk van de betrokken pathogenen, huisvesting en managementfactoren.  

De term Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC)  wordt gebruikt om het complex met karakteristieken zoals respiratoire symptomen en slechte groei bij vleesvarkens te omschrijven.

PRDC heeft een multifactoriële etiologie die gepaard gaat met porcien reproductief en respiratoir syndroom virus (PRRSV), varkensinfluenza virus (SIV), porcien circovirus (PCV) en een scala aan andere bacteriën. Daarom verschillen pathogenen tussen bedrijven. De variatie in deze geïsoleerde pathogenen, samen met het verschil in tijd waarin dieren aan deze pathogenen zijn blootgesteld, maakt de controle van PRDC moeilijk en is daardoor soms frustrerend.

factoren in pdrc

Sommige van de pathogenen betrokken in PRDC veroorzaken zelf specifieke kliniek.
Bijvoorbeeld:

  • PRRSV veroorzaakt reproductieve problemen,
  • Bordetella bronchiseptica enPasteurella multocida  zijn de primaire ziektekiemen voor Atrofische Rhinitis,
  • Haemophilus parasuis veroorzaakt de ziekte van Glässer,
  • Actinobacillus pleuropneumoniae veroorzaakt acute of subacute pleuropneumonie,
  • Streptococcus suis veroorzaakt systemische infecties.

Voor informatie over de individuele pathogenen betrokken in PRDC, gelieve de links in het linkse navigatiemenu te gebruiken.

Controle van PRDC
Vaccinatie speelt een belangrijke rol bij de controle van PRDC.
Het succes van een vaccinatie is afhankelijk van:

  • De passieve immuniteitsstatus en leeftijd van de varkens,
  • De immunogeniciteit van het vaccin,
  • De huisvesting van de varkens,
  • De conditie van het immuunsysteem van het varken en de potentiële impact van andere pathogenen op het varken.

Verschillende bedrijven vereisen dus verschillende vaccinatieprogramma’s.
Voor verdere informatie over de beschikbare vaccins voor de controle van PRDC, zie de  Vaccins sectie.

gezonde varkens

De term Porcine Respiratory Disease Complex (PRDC)  wordt gebruikt om het complex met karakteristieken zoals respiratoire symptomen en slechte groei bij vleesvarkens te omschrijven.