Privacy

Intervet Nederland B.V. is gerechtigd persoonlijke gegevens die vrijwillig door bezoekers aan de site zijn verstrekt op te slaan of te verwerken. Deze informatie kan worden gebruikt om met de bezoeker in contact te treden. Het primaire doel van de verzamelde, tot één persoon te herleiden informatie ("persoonlijk identificeerbare informatie") is verkrijging van een beter inzicht in de persoonlijke behoeften en interesses van de bezoeker. Persoonlijk identificeerbare informatie kan voorts worden verzameld om nog verder aan de behoeften van de bezoeker tegemoet te komen door bij gelegenheid gegevens uit te wisselen met andere tot Intervet Nederland B.V. behorende rechtspersonen of instanties wier producten of speciale aanbiedingen de bezoeker wellicht nuttig vindt. Verstrek ons uw persoonlijke gegevens enkel als u er geen bezwaar tegen heeft dat ze worden opgeslagen of verwerkt.

Informatie in de vorm van een cookie of soortgelijk bestandje kan op de door de bezoeker gebruikte computer worden opgeslagen. Het gebruik van cookies stelt Intervet Nederland B.V. in staat meermaals binnenkomende bezoekers te herkennen en beter bij hun belangstelling en voorkeur aan te sluiten. De meeste Internet-browsers bieden de mogelijkheid cookies van de harde schijf te wissen, cookies buiten te houden of te waarschuwen alvorens een cookie wordt geïnstalleerd.

Berichten of gegevens door u aan deze site of aan de webmaster gezonden worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet onder het recht op privacy vallend. Uw suggesties, ideeën en opmerkingen worden zonder uitzondering tot zodanige berichten of gegevens gerekend. Intervet Nederland B.V. is gerechtigd de aan deze website gezonden berichten of gegevens vrijelijk te gebruiken voor welk commercieel of ander doel dan ook zonder tot enige tegemoetkoming jegens de inzender verplicht te zijn.